Auto Kelly        Starline        Redesign obalů 

Pro společnost Auto Kelly jsem dostal úkol vytvořit redesign jejich řady produktů Starline nový design produktů. Vzhledem k tomu, že celá řada je v objemu spíše stovek produktů, bral jsem v potaz především různorodost tvarů a použití, tj. pokus o co nejjednoduší a čitelné značení. Snažil jsem se o stejný  barevný jazyk, v jako předešlém řešení, ale zbavil jsem celou kompozici všech zbytečných prvků.

trojuhelniktrojuhelnik
Agentura: Arkadia          Klient: Auto Kelly          Realizace: 2013
003_siroky003_siroky
005_siroky005_siroky
0101
44
66
003003