Auto Kelly        Starline        Redesign obalů 

Pro společnost Auto Kelly jsem dostal úkol vytvořit redesign jejich řady produktů Starline. Vzhledem k tomu, že celá řada je v objemu spíše stovek produktů, bral jsem v potaz především různorodost tvarů a použití, tj. pokus o co nejjednoduší a čitelné značení, rozaplikovatelnost do mnoha jazykových mutací, efektivita při produkci obalů. Chtěl jsem také docílit kontinuity spjatou z předešlou řadou už z důvodu postupné obměny v prodejně a aby tato značka neztratila své stávající klienty - naopak jejich objem významně narostl, a dokonce celý redesign převzala mateřská společnost na italském trhu. 

trojuhelniktrojuhelnik
Agentura: Arkadia          Klient: Auto Kelly          Realizace: 2013
003_siroky003_siroky
005_siroky005_siroky
0101
44
66
003003