WO        Identita

Identita pro společnost srdcařů, kteří vyrábí workoutová hřiště ve špičkové kvalitě, starají se o celou komunitu, a dávájí svému záměru maximum. To vše bylo úkolem nelehkým spojit, do jednoho zastřešujícího brandu, který bude srozumitelný a zároveň dostatečně pružný jako těla těch, kdož toto cvičení praktikují. Identita, logotyp, celá filozofie vychází z přužnosti, natahování svalů, posilování, ohebnosti – proto je logotyp modifikovatelný a roste spolu s celým systémem komunikace.

002002
003003
004004
005005
006006
007007
008008
009009
010010
011011
012012
013013
016016
014014
015015