Ysoft        Geecon Prague        Identita 

Prostě identita pro geek komunitu, bez patosu, s využitím dnes už sice provařených ale základních HTML barev, s genericky vytvořenými objekty, které nejsou nahodilé, nýbrž byly přímo generovány jedním geekem z tohoto kmene. Díky Arkadii a Ysoftu, že tento koncept - ač nedoputoval do finále - mohl bojovat o svou realizaci.

trojuhelniktrojuhelnik
Agentura: Arkadia          Klient: Ysoft          Realizace: 2014
0101
0202
0303
0404
0505
0606