Hotel SEN        Identita místa,
identita energie

V mojí domovské agentuře Arkadia vznikl projek identity, na které jsem měl tu čest pracovat, v pozici grafického designera – Art Directora celého projektu. Posuďte téměř půlroční práci, díky které se nám snad povedlo vtisknout tomuto místu novou energii a tu původní obnovit do nového espritu.

Místo, v kterém se resort nachází - Praha Senohraby - bude obsahovat dva body, nový wellness nad.republikového formátu vs. stará budova v duchu 90 let. Dva světy a dva symboly zážitků: odpočinek a aktivní regenerace, klid a relaxace, a mezitím linka, která symbolizuje spojení těch dvou světů, jejich rovnováhu, a přitom je to pořád jednoznačná litera, jasně rozpoznatelná a v určité dynamice. To vše se nám snad podařilo obsáhnout v logotypu, jenž celý resort zaštituje.

Tím se začal psát příběh litery S, kterou jsme postavili do popředí a rozhodli se s logotypem navázat na historickou tradici daného místa, zapomenout na divoká 90 léta, který samotný hotel prožil, ale zároveň se nestydět za celkovou minulost. Tím i padly další možnosti a názvy samotného resortu. Ač jsme sami klientovi nabídli několik možností, jak celý resort nazvat, sami jsme jednoznačně preferovali název SEN - Hotel Senohraby. Od písmene pak už vedla snadná cesta, k hraní si s tímto symbolem. Jelikož se jedná o luxusní resort, z litery se samo nabízelo vytvoření textury, definovali jsme tím i přístup minimalistické cesty ve všech tiskovinách, které jsou založeny na práci s kvalitním materiálem, který odkazuje na dané elementy samotného místa. Dřevo, voda, vzduch. Také jsme tímto přístupem provázali orientační systém, který pracoval s minimalistickou linkou, která celkově obepíná celý resort, podtrhuje jednotlivé důležité údaje, či se z ní stane jasná šipka ve formě navigace. To vše v jednom celku, s jasnou a čitelnou linkou. Linkou příběhu, které může snít každý z návštěvníků.

0202
0303
0404
0505
0606
0707
0808
0909
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717